SZIGEDI BÚTOR STÚDIÓ - Telefon: (+36)30 951 7110; 1134 Budapest XIII. ker., Kassák Lajos u. 11-13.

A SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft
Általános Beszállítói Üzletszabályzata
az egyedi bútorok készítésére és beszállítására
vonatkozó feltételekről

(általános szerződési feltételek)

1. Általános rendelkezések:

A jelen „Üzletszabályzat” a bútoripari termékek vonatkozásában a SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft, mint „Kereskedő” és a SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft részére egyedi bútor termékeket készítő, beszállító, alvállalkozó, mint „Beszállító” együttesen a Felek között a beszállítói jogviszony tekintetében általános szerződési feltételnek minősül.

2. Üzletszabályzat érvényessége:

A jelen Üzletszabályzat érvényes a SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft által bármely Beszállítótól „megrendelt” és a Beszállító által elkészített vagy beszállított, minden „bútorra” a bútorral kapcsolatos megrendelésre, készítésre, beszállításra, és a termékekkel kapcsolatos mindennemű szolgáltatásra.

3. Kereskedő:

A SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft (Székhely: 1134 Budapest, cégjegyzékszám: 01-09-677609, adószám: 11805005-2-41). A Kereskedő a „megrendelés” kiadásával elfogadja a jelen Üzletszabályzatot, mint a beszállítói jogviszony minimális feltételeit, és annak betartását önmagára nézve, kötelezőnek tartja.

3. Beszállító:

Minden olyan vállalkozás, aki a SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft részéről érkező „bútor” „megrendelést” elfogad, visszaigazol, és a bútorgyártást megkezdi.

A Beszállító a „megrendelés” visszaigazolásával, a bútorkészítés megkezdésével elfogadja a jelen Üzletszabályzatot, mint a beszállítói jogviszony minimális feltételeit, és annak betartását önmagára nézve, kötelezőnek tartja.

4. Bútor:

A „bútor” a Kereskedő grafikái, vázlatai, tervei, tervrajzai, megrendelőlapjai, dokumentációi alapján készített valamely kereskedelmi márkanévvel ellátott, „típus bútor” vagy egyedileg tervezett, egyedileg készített „egyedi bútor”.

5. Megrendelés:

A Kereskedő által küldött, bútor termékre, és a bútorral, bútorgyártással, teljesítéssel, szolgáltatással, kommunikációval kapcsolatos, írásos (általában egy, többoldalas „grafikus megrendelőlap” vagy időnként egy egyszerű e-mail excel táblázat) megrendelés, amely tartalmazza a bútor főbb adatait, és a gyártással kapcsolatos utasításokat, valamint a bútorkészítéssel, minőségbiztosítással, adminisztrációval, beszállításokkal kapcsolatos elvárásokat, kéréseket, amelyek a rendelés „jól teljesítésének” feltételei. A megrendelések kezelése a Kereskedő Beszállítói Szabályzata (szigedi.hu/beszallitoi-szabalyzat) alapján történik.

6. Árak:

A "típus bútorok" árai kötöttek értékben és határidőben is. A típus bútorok árait a Felek árlistákban, ármegállapodásokban rögzítik, melyek általában 1 évig érvényesek. Ennek hiányában a Beszállító által adott és a Kereskedő által elfogadott, leszámlázott legutóbbi típus bútor ár érvényes 1 éven keresztül, kivéve ha a Felek ennek megváltoztatásáról korábban kölcsönösen megállapodnak.

Az "egyedi bútorok" árai eseti árak. A Kereskedő minden alkalommal árajánlatot kér a Beszállítóktól egy-egy egyedi bútorra és a bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra. Az ajánlatokat a bútorok és szolgáltatások minősége valamint az árak megfelelősége alapján a Kerekedő módosítással vagy módosítás nélkül elfogadja. Beszállítói ajánlat adás hiányában a Kereskedő aktuális Beszállítói típus bútor árlistái az irányadók az egyedi bútorokra is.

Az árak nem "nyers, telephelyi, termék árak" hanem "Beszállítói árak". Az árak tartalmazzák az egyes bútorok teljes vételárát, és a Kereskedő szervezeti működésével összehangolt minőségbizosítást, adminisztrációt, kommunikációt és kiszolgálást is. A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy "hibás teljesítés" esetén a hibás teljesítés mértékével arányosan az eredeti, megrendelési árat csökkentse, illetve a kifizetési határidőt növelje.

7. Egyszeri vásárlás, beszállítás:

Egyszeri vásárlásnak számít, amikor a Kereskedő próbavásárlásként vagy promóciós céllal vagy valamilyen kereskedelmi akció keretében valamely Beszállítótól valamely termékeket egy alkalommal, egyszeri megrendeléssel, egyszeri beszállítással, egyszeri feltételekkel, egyszerű elszámolással vásárol.

Egyszeri vásárlásnál a Kereskedő megrendeli a bútorokat, szolgáltatásokat; a Beszállító elkészíti, beszállítja a megrendelt bútorokat a visszaigazolt határidőre, a visszaigazolt áron, a megrendelt szolgáltatások teljesítésével (egyedi igények figyelembevétel, pl.: határidő, szállítási ütemezés, csomagolás, szállítási mód, termék megjelölés, kommunikáció, stb.).

Jól teljesítés esetén a Kereskedő 30 napos határidővel, banki átutalással kifizeti a bútorok és szolgáltatások árának 90%-át, 365 napos határidővel – a garancia idő lejártával – pedig az ár fennmaradó 10%-át.

Hibás teljesítés esetén a Kereskedő fenntartja magának a jogot a bútorok műszaki tartalmával, anyagminőségével, felületkezelés minőségével, az általános bútorminőséggel, a megrendelés szerinti teljesítéssel, a határidőtartás, és a bútorokkal kapcsolatos szolgáltatások, kiszolgálás minőségével kapcsolatos „hibás teljesítés” mértékével "arányosan" az eredeti, megrendelési ár csökkentését, illetve a fizetési határidő növelését.

8. Folyamatos vásárlás, beszállítás:

A Kereskedő közel 30 éve készíttet, illetve vásárol bútorokat alvállalkozóktól, Beszállítóktól. Ebből adódóan a Beszállítók többsége évek, évtizedek óta folyamatosan beszállít, kb. hasonló bútortermékeket, ezért a „folyamatos vásárlás, beszállítás” a legjellemzőbb a Kereskedő és a Beszállítók közötti jogviszonyban.

Folyamatos vásárlásnak számít, amikor a Kereskedő valamely Beszállítótól valamely termékeket több alkalommal, általában rendszeres – hetenkénti vagy kéthetenkénti - megrendeléssel, ütemezett, 1-2 hetes, kiszámítható beszállítással, pontosan tisztázott, részletesen leírt feltételekkel, szoros együttműködésben, gyakori kommunikációs kapcsolatban, folyamatos elszámolással vásárol.

Folyamatos vásárlásnál a Kereskedő hétről – hétre megrendeli a bútorokat, szolgáltatásokat; a Beszállító elkészíti, ütemezetten – általában hetente, kéthetente ugyanazon a napon (hétfőn vagy kedden vagy szerdán délelőtt) - beszállítja a megrendelt bútorokat a visszaigazolt határidőre, "lista áron" vagy az "egyedileg visszaigazolt áron" a megrendelt szolgáltatások teljesítésével (egyedi igények, kérések figyelembevétel, szállítási ütemezés betartásával, a szükséges és elvárt kommunikációval, a Kereskedő szervezeti működésével összehangoltan).

Jól teljesítés esetén a Kereskedő a Beszállító beszállítási ütemével, a kiszolgálás minőségével arányosan, számla ellenében, általában 15 - 45 napos határidővel (a soron következő beszállítás után), banki átutalással fizeti ki a bútorok és szolgáltatások árát.

A folyamatos beszállítói jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén, a Kereskedő az utolsó besszállítás vagy számla ellenértékét 365 napos határidővel – a garancia idő lejártával – utalja át a Beszállítónak.

Hibás teljesítés esetén a Kereskedő fenntartja magának a jogot a bútorok műszaki tartalmával, anyagminőségével, felületkezelés minőségével, az általános bútorminőséggel, a megrendelés szerinti teljesítéssel, a határidőtartás, és a bútorokkal kapcsolatos szolgáltatások, kiszolgálás minőségével kapcsolatos „hibás teljesítés” mértékével "arányosan" az eredeti, megrendelési ár csökkentését, illetve a fizetési határidő növelését.

9. Beszállítói körbe való bekerülés feltételei:

A SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft beszállítójává az a Beszállító válhat, aki vállalja, hogy a SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft általános minőségi elvárásainak, és a termékenkénti konkrét megrendeléseknek pontosan megfelelő bútorokat képes készíteni, az aktuális, magyar átlagos szakmai szint feletti, kiváló minőségben; magas szintű kiszolgálással, együttműködéssel, kommunikációval képes kiegészíteni a termékeit, beszállításait; és akinek a termékei megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, és nem sérti más személyek jogait.

A termékkel kapcsolatos minőségi követelményeket a Felek külön megállapodásban rögzítik vagy megrendelésenként egyeztetik, ennek hiányában „kiváló minőség” alatt az iparágban és a kereskedelmi gyakorlatban elismert kiváló minőséget kell érteni. A magas szintű kiszolgálás legfontosabb eleme a rendszeres, gyors, pontos, tényszerű, együttműködő, írásos kommunikáció működésben tartása a jogviszony minden napján.

10. Beszállítói körből való kikerülés feltételei:

a, A felek kölcsönösen megállapodnak a Beszállítói jogviszony megszüntetéséről
b, A Kereskedő nem küld megrendelést a Beszállítónak vagy felmondja a jogviszonyt.
c, A Beszállító nem igazolja vissza a Kereskedő által küldött, soron következő megrendeléseket vagy felmondja a jogviszonyt.

11. Egyéb rendelkezések:

A jelen „Üzletszabályzat” általánosságban vonatkozik a Kereskedő minden Megrendelésére és a Beszállító minden Beszállításra, melyek a megrendelések kiadásával és a megrendelések visszaigazolásával automatikusan érvénybe lépnek, ezt a Kereskedő a megrendelés kiadásával, a Beszállító a megrendelés elfogadásával egyidejűleg elfogadja.

A Felek jelen „Üzletszabályzat” általános rendelkezésein túl, részletesebb megállapodásokat, éves alvállalkozói szerződést és egyéb együttműködési szerződéseket is köthetnek.

12. Hatály:

A jelen Üzletszabályzat 2019. január 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

A SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft Általános Beszállítói Üzletszabályzatát és annak módosításait – hatályosított szerkezetben – a SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft a szigedi.hu oldalon hozza nyilvánosságra.

 

A SZIGEDI BÚTORHÁZ BUDAPEST Kft
Budapest
2019